RZECZOZNAWC MAJĄTKOWI
BIEGLI SĄDOWI

dr Zbigniew Pawlak
inż. Michał Matynia 

ul. Drzeworytników 55
01-341 Warszawa

zpawlak@zpawlak.com.pl
matyniam@gmail.com

tel: 602 247 099
tel: (22) 665 19 52