WYCENA

Nieruchomości, ruchomości i przedsiębiorstw

dr Zbigniew Pawlak

Od ponad 30 lat zajmuje się wycenami. Wycenia nieruchomości, ruchomości, przedsiębiorstwa i udziały/akcje w spółkach.

inż. Michał Matynia

Wyceny sporządza od kilkunastu lat. Wycenia nieruchomości i ruchomości.

OFEROWANE WYCENY

 
Zespół wykonuje wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, budynków, lokali a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem i części składowych nieruchomości.

Zespół zajmuje się określaniem różnych rodzajów wartości nieruchomości: wartości rynkowej, wartości odtworzeniowej, wartości inwestycyjnej (dla indywidualnego inwestora), wartości ubezpieczeniowej, wartości godziwej, wartości dla wymuszonej sprzedaży.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 
Zespół wykonuje wyceny ruchomych składników majątkowych przedsiębiorstw, instytucji, osób fizycznych, w tym: maszyn, urządzeń, środków transportu, sprzętu i wyposażenia, zapasów, wartości niematerialnych i prawnych i in.

Zespół określa wartość rynkową, wartość likwidacyjną, wartość odtworzeniową, wartość inwestycyjną ww. składników majątkowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 
Zespół wykonuje wyceny przedsiębiorstw i części zorganizowanych przedsiębiorstw.

Szacowane są różne rodzaje wartości przedsiębiorstw: wartość rynkowa, wartość dochodowa, wartość inwestycyjna, wartość odtworzeniowa, wartość likwidacyjna, wartość sprawiedliwa.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 
Zespół wykonuje wyceny udziałów/akcji spółek. Wycena taka dokonywana jest w oparciu o aktywa składające się na przedsiębiorstwo spółki lub w oparciu o planowany dochód spółki.

Zespół szacuje różne rodzaje wartości udziałów/akcji: wartość rynkową, wartość dochodową, wartość inwestycyjną, wartość sprawiedliwą.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Specjalizujemy się w

WYCENACH

Jesteśmy po to, aby pomóc rozwiązać Wasze problemy i wykonać wycenę rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, uwzględniając Wasze oczekiwania. Na każdym etapie wyceny jesteśmy do dyspozycji i chętnie odpowiemy na nurtujące Państwa pytania. 

POZNAJ PRAWDZIWĄ WARTOŚĆ