Wycena

UDZIAŁÓW / AKCJI

Zespół wykonuje wyceny udziałów/akcji spółek. Wycena taka dokonywana jest w oparciu o aktywa składające się na przedsiębiorstwo spółki lub w oparciu o planowany dochód spółki.


Zespół szacuje różne rodzaje wartości udziałów/akcji: wartość rynkową, wartość dochodową, wartość inwestycyjną, wartość sprawiedliwą.

Wyceny udziałów/akcji w spółkach
są wykonywane dla celów:

 • informacyjnych Klienta,
 • ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
 • transakcji fuzji i przejęć,
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • podziału majątku,
 • działu spadku,
 • zniesienia współwłasności,
 • postępowania sądowego,
 • postępowania upadłościowego,
 • postępowania komorniczego,
 • likwidacji przedsiębiorstw,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • innych celów.

Koszty wykonywania
wyceny

* uzależnione są od metody wyceny

Uzależnione są od: przedmiotu wyceny (rodzaju, złożoności), dostępnych informacji, a także pracochłonności prac (w tym zastosowanego repertuaru metod wyceny) oraz terminu realizacji zamówienia.