WSPÓŁPRACA

Rzeczoznawcy Majątkowi | Biegli Sądowi

Zespół swoje usługi wykonuje na terenie całego kraju.

Do każdego zamówienia podchodzi indywidualniez uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawastandardów zawodowych i z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

Nasze ZALETY

Wykonując wyceny Zespół łączy wieloletnie doświadczenie i wiedzę praktyczną z aktualnym stanem wiedzy teoretycznej z dziedziny szacowania nieruchomości, ruchomości i przedsiębiorstw.

Koszty WYCENY

Koszt wykonania prac uzależniony jest od: przedmiotu wyceny (rodzaju, złożoności), dostępnych informacji, a także pracochłonności prac (w tym zastosowanego repertuaru metod wyceny) oraz terminu realizacji zamówienia.

POZNAJ PRAWDZIWĄ WARTOŚĆ