Nasz

ZESPÓŁ

dr Zbigniew Pawlak

Od ponad 30 lat zajmuje się wycenami. Wycenia nieruchomości, ruchomości, przedsiębiorstwa i udziały/akcje w spółkach.

W okresie praktyki zawodowej dokonał wyceny setek przedsiębiorstw oraz sporządził tysiące opracowań z zakresu wyceny nieruchomości, ruchomości i udziałów w spółkach na zamówienie praktyki gospodarczej, postępowań sądowych, upadłościowych, komorniczych, a także urzędów i klientów indywidualnych.

Posiada uprawnienia państwowe z zakresu wyceny nieruchomości nr 5110.

Pełni funkcję biegłego sądowego ds. wyceny nieruchomości oraz wyceny i ekonomiki przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga.

Jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Zajmuje się również kształceniem specjalistów z dziedziny wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw i innych składników majątku w szkołach wyższych, a także na kursach dla profesjonalistów. 

inż Michał Matynia

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości. W tym czasie zrealizował kilkaset wycen i ekspertyz związanych z wyceną nieruchomości i ruchomości na zlecenie  podmiotów gospodarczych, urzędów i instytucji, syndyków, likwidatorów, wymiaru sprawiedliwości (postepowania sądowe, prokuratorskie, przygotowawcze, egzekucyjne) oraz osób fizycznych.

Posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6638.

Pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości oraz wyceny ruchomości przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

Ukończył szkolenie i zdał egzamin z zakresu wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych i jest wpisany na listę rzeczoznawców majątkowych rekomendowanych przez Związek Banków Polskich do wykonywania wycen nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Jest wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Specjalizujemy się w

WYCENACH

Jesteśmy po to, aby pomóc rozwiązać Wasze problemy i wykonać wycenę rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniając Wasze oczekiwania. Na każdym etapie wyceny jesteśmy do dyspozycji i chętnie odpowiemy na nurtujące Państwa pytania. 

POZNAJ PRAWDZIWĄ WARTOŚĆ