Wycena ruchomości

Wykonuję wyceny ruchomych składników majątkowych przedsiębiorstw, instytucji, osób fizycznych, w tym: maszyn, urządzeń, środków transportu, sprzętu i wyposażenia, zapasów, wartości niematerialnych i prawnych i in.

Czytaj więcej: Wycena ruchomości