Współpraca

Swoje usługi wykonuję na terenie całego kraju.

Do każdego zamówienia podchodzę indywidualnie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów zawodowych i z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

Wykonując wyceny łączę wieloletnie doświadczenie i wiedzę praktyczną  z aktualnym stanem wiedzy teoretycznej z dziedziny szacowania nieruchomości, ruchomości i przedsiębiorstw.

Koszt wykonania prac uzależniony jest od: przedmiotu wyceny (rodzaju, złożoności), dostępnych informacji, a także pracochłonności prac (w tym zastosowanego repertuaru metod wyceny) oraz terminu realizacji zamówienia.