O mnie

Od blisko 30 lat zajmuję się wycenami. Wyceniam nieruchomości, ruchomości, przedsiębiorstwa i udziały/akcje w spółkach.

W okresie praktyki zawodowej dokonałem wyceny ponad 300 przedsiębiorstw oraz sporządziłem tysiące opracowań z zakresu wyceny nieruchomości, ruchomości i udziałów w spółkach na zamówienie praktyki gospodarczej, postępowań sądowych, upadłościowych, komorniczych, a także urzędów i klientów indywidualnych.

Posiadam uprawnienia państwowe z zakresu wyceny nieruchomości nr 5110.

Pełnię funkcję biegłego sądowego ds. wyceny nieruchomości oraz wyceny i ekonomiki przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga.

Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Zajmuję się również kształceniem specjalistów z dziedziny wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw i innych składników majątku w szkołach wyższych, a także na kursach dla profesjonalistów.